EU Projekt

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti u finoj i složenoj obradi metala

Kratki opis projekta:

U rujnu 2016. godine prijavili smo se na natječaj E-Impuls, radi ostvarivanja bespovratnih sredstava za naš projekt pod nazivom "Jačanje konkurentnosti u finoj i složenoj obradi metala". U listopadu 2017. godine potpisali smo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U sklopu projekta nabavit ćemo novi 3D mjerni uređaj (kontrola-mjerenje finalnih proizvoda koji koji su sastavni i obvezni dio proizvodnog procesa), stroj za obavljanje centrifuge (odvajanje ulja od metalne špene), računalo sa software-om za programiranje za CNC programe te printer kako bi pravovoremeno odgovorili na zahtjeve tržišta. Uz navedeno, izradit ćemo i promotivne materijale (blokovi za pisanje, kalendari, kemijske olovke, reklamni pano i dovršetak izrade web stranice).

Cilj projekta: Cilj projekta je jačanje vlastitih kapaciteta u sektoru finije i složenije obrade metala.

Rezultati projekta: povećanja broja usluga koji se mogu odraditi unutar vlastite kuće, smanjenje udjela troškova za dio dorade koji se vrši kroz vanjske dobavljače, novo zapošljavanje četiri osobe za rad u proizvodnom procesu te jačanje prepoznatljivosti na tržištu.

Ukupan iznos projekta: 614.500,00 kuna

Iznos koji je sufinanciran od strane EU: 300.000,00 kuna

Provedba projekta: od 7. listopada 2016. godine do 6. travnja 2018. godine.

Kontakt osoba: Denis Hrkač, +385 98 853 550; ekofima@ekofima.hr


www.strukturnifondovi.hr / OP Konkurentnost i kohezija
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Ekofima d.o.o."
"Dovršetak izrade web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"
Obavijest 1 - Faza nabavke strojeva i opreme

Krajem 2016. godine (listopad i studeni) tvrtka Ekofima d.o.o. pokrenula je postupak nabavke strojeva i opreme (3D mjerni uređaj, stroj za obavljanje centrifuge, računalo sa software-om za programiranje za CNC programe i printer) s kojima je započela svoj projekt pod nazivom "Jačanje konkurentnosti u finoj i složenoj obradi metala", a u sklopu projektne prijave na E-Impuls (rujan 2016. godine). Uz navedeno tvrtka Ekofima d.o.o. je kroz vanjsku uslugu angažirala uslugu vođenja projekta kroz cijeli vijek trajanja projekta. S uspješno provedenim postupkom nabave strojeva i opreme, tvrtka Ekofima d.o.o. je uspješno završila fazu projekta prije potpisivanja Ugovora i odobrenja bespovratnih sredstava.

www.strukturnifondovi.hr / OP Konkurentnost i kohezija
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Ekofima d.o.o."
"Dovršetak izrade web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"
Obavijest 2 – Faza potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Krajem srpnja 2017. godine tvrtka Ekofima d.o.o. dobila je obavijest da nakon provedenog postupka dodjele bespovratnih sredstava, utvrđeno je da projektna prijava tvrtke Ekofima d.o.o. udovoljava svim propisanim kriterijima te je odabrana za financiranje. Odluka o financiranju je donesena 26. srpnja 2017. godine. Shodno navedenom, u listopadu 2017. godine tvrtka Ekofima d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva na dostavu projektnih prijava "E-impuls" te je nastavila s provedbom projektnih atkivnosti.

www.strukturnifondovi.hr / OP Konkurentnost i kohezija
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Ekofima d.o.o."
"Dovršetak izrade web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"
Obavijest 3 – Faza provedbe preostalih aktivnosti unutar projekta

U veljači i ožujku 2018. godine tvrtka Ekofima d.o.o. je provela postupke nabave promidženog materijala (blokovi za pisanje, kalendari, kemijske olovke i reklamni pano) i nabave usluge dovršetka izrade web stranice. S navedenim postupcima, tvrtka Ekofima d.o.o. je provela sve aktivnosti nabave koje je i navela u projektnoj prijavi na E-impuls. Uspješno službeno zaključenje projektnih obveza iliti službeni završetak projekta je 6. travnja 2018. godine.

www.strukturnifondovi.hr / OP Konkurentnost i kohezija
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Ekofima d.o.o."
"Dovršetak izrade web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"